Program Konferencji

Solankowa Dolina i odkrycie prozdrowotnych wód Pomorza i Kujaw
Ciechocinek 2024

15:30 – 16:00   Uroczyste otwarcie Konferencji Solankowa Dolina (Teatr Letni Ciechocinek)
Prof. B. Buszewski & dr M. Zajączkowski

Sesja I Historia odkrycia złóż solankowych na Kujawach i Pomorzu
Przewodniczy: prof. Izabela Nowak & prof. B. Buszewski

16:30 – 17:00   Film „Ciechocińska Fabryka Soli. Powrót do źródeł”, p. Teresy Kudyba
17:00 – 17:30 W-1 prof. Andrzej Wójcik, Polska Akademia Nauk, Jaworzno, Główna Dyrekcja Górnicza i Akademia Górnicza w Kielcach – działalność w zakresie poszukiwań i wykorzystania złóż soli w I połowie XIX wieku.
17:30 – 18:00 W-2 p. Teresa Kudyba, Ciechocinek, Na początku był Słońsk
18:00 – 18:30 W-3 p. Adam Stańczyk, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń, Region Kujawsko – Pomorski jego potencjał i możliwości turystyczne i prozdrowotne
18:30 – 18:50   Krótki adres muzyczny Chopin a Humboldt
19:00   Powitalna lampka wina

Sesja II Alexander von Humboldt a Solankowa Dolina
(Hotel Amazonka)
Przewodniczy: prof. M. Jaskuła & p. T. Kudyba

09:00 – 09:30 W-4 Georg von Humboldt-Dachroeden, Landau, Historia odkrycia raportu Humboldta – rodzinne wspomnienie
09:30 – 10:00 W-5 prof. Dagmar Hülsenberg, Uniwersytet w Ilmenau, Raport Alexandra von Humboldta z 1794 roku na temat solanek w Słońsku i prób odwiertowych do 1806 r.
10:00 – 10:30 W-6 dr Tomasz Juros, Stowarzyszenie Dolina Małej Panwi, Ozimek, Podróże halurgiczne Alexandra von Humboldta na Śląsk, do Wieliczki, na Pomorze i Kujawy
10:30 – 12:00   Przerwa kawowa

Sesja III Alexander von Humboldt – ojciec ekologii i nie tylko
Przewodniczy: prof. M. Frankowski & dr hab. A. Zioło-Frankowska, prof. UAM

12:00 – 12:30 W-7 prof. Arkadiusz Nowak, Ogród Botaniczny PAN Powsin, Warszawa, Alexander von Humboldt – ojciec światowej ekologii
12:30 – 13:30 Debata I Alexander von Humboldt – ojciec ekologii
Moderatorzy: p. T. Kudyba, prof. M. Jaskuła
Uczestnicy: G. von Humboldt-Dachroeden, prof. D. Hülsenberg, prof. A. Wójcik, prof. A. Nowak, dr T. Juros, prof. M. Jaskuła
13:30 – 14:30   Obiad

Równolegle:

Sesja IV Wody mineralne a medycyna i zdrowie – balneologia
Przewodniczy: prof. I. Ponikowska & dr. J. Chojnowski

14:30 – 15:00 W-8 prof. Irena Ponikowska, Balneoklinika St. George w Ciechocinku, Woda – eliksir życia i zdrowia
15:00 – 15:30 W-9 dr hab. Arkadiusz Krawiec, prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernia w Toruniu, Wody lecznicze Ciechocinka i ich wpływ na rozwój uzdrowiska
15:30 – 16:00 W-10 dr hab. Aleksandra Burkowska-But, prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, To, czego nie widać – powietrze i mikroorganizmy w otoczeniu tężni
16:00 – 16:30 W-11 Jacek Chojnowski, Polskie Towarzystwo Balneologii i Medycyny Fizykalnej, Leczenie uzdrowiskowe jako holistyczne podejście do terapii pacjentów z chorobami przewlekłymi
16:30 – 17:00 W-12 dr hab. Tomasz Pospieszny, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Maria Skłodowska-Curie w poszukiwaniu radioaktywnej wody

Równolegle:

Sesja V Wody mineralne a zdrowie
Przewodniczy: prof. Andrzej Wójcik & dr hab. inż. D. Dobrzyński, prof. UW

14:30 – 15:00 W-13 Dr Tetiana Koshlakova, Ukraine, Impact of groundwater on consumer health and risk assessment of endemic diseases
15:00 – 15:30 W-14 prof. Adam Łukaszewicz, Uniwersytet Warszawski, Some remarks on salt in ancient Egipt
15:30 – 16:00 W-15 prof. dr hab. inż. Zbigniew Sawłowicz, Uniwersytet Jagielloński, Curiosities about Wieliczka Salt Mine
16:00 – 16:30 W-16 Dr Reda Dzingelevičienė, Rita Vaičekauskaitė, Nerijus Dzingelevičius, Bogusław Buszewski, Uniwersytet w Kłajpedzie, Litwa, Influence of mineral water quality on human health
16:30 – 17:00 W-17 M. Sugajski, M. Buszewska-Forajta, K. Kupczyk, M. Zajączkowski, B. Buszewski, KPCNT-Czochralski, UMK, WSzZ w Toruniu, PUC Ciechocinek, Kompozyty tonikujące na bazie wód ciechocińskich
18:00   Gala Dinner

Sesja VI Wody mineralne – geochemia i analityka
Przewodniczy: dr hab. M. Buszewska-Forajta (UMK) & dr hab. T. Pospieszny, prof. UAM

09:00 – 09:30 W-18 dr hab. inż. Dariusz Dobrzyński, prof. UW, Wydział Geologii Uniwersytet Warszawski, Geochemistry of mineral and therapeutic waters. The past, the need, the potential
09:30 – 10:00 W-19 prof. Aneta Zioło-Frankowska (UAM Poznań) Wody mineralne i ich analityka
10:00 – 10:30 W-20 prof. Marcin Frankowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Formy specjacyjne pierwiastków w wodach mineralnych i ich aktywność biologiczna
10:30 – 11:00   Przerwa kawowa

Sesja VII Aspekty socjo-ekonomiczne a zarządzanie i funkcjonowanie uzdrowisk
Przewodniczy: dr M. Zajączkowski & M. Korolko

11:00 – 11:30 W-21 prof. Irena Ponikowska, Balneoklinika St. George w Ciechocinku, Tradycja i nowoczesność polskiego lecznictwa uzdrowiskowego
11:30 – 12:30 Debata II Znaczenie i rola uzdrowisk polskich i europejskich, współpraca i ograniczenia
Moderatorzy: dr M. Zajączkowski & doc. F. Sikora
Uczestnicy: p. J. Jucewicz (burmistrz m. Ciechocinka), p. T. Piniewski (p.o. prezydenta m. Inowrocławia), prof. Olga Iliasz (uzdrowiska podkarpackie – Truskawiec, Morszyn) Klaster Tutystyki Medycznej i Uzdrowiskowej, Mayor of Drustevniki (Litwa), Burgemeister Bad Durrenberg (Niemcy)

Sesja VIII Turystyka prozdrowotna – wymiana dobrych praktyk w zakresie rozwoju inteligentnych specjalizacji regionów
Przewodniczy: dr M. Zajączkowski & doc. F. Sikora

12:30 – 13:00 W-22 Dr Ildiko Tulbure, Rumunia, Strategies to support sustainable tourism by health resorts with mineral springs
13:00 – 13:30 W-23 p. Michał Korolko, Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Toruń, Rozwój turystyki prozdrowotnej w województwie kujawsko-pomorskim
13:30 – 14:00 W-24 dr Maria Lorentowicz-Zagalak, Konsul Honorowy Serbii, Bydgoszcz, Potencjał turystyki prozdrowotnej i uzdrowiskowej w Serbii
14:00 – 14:30 W-25 Herr Christoph Schulze, Burgmeister Bad Durrenbeg, Niemcy
14:30   Zakończenie Konferencji
prof. B. Buszewski & dr M. Zajączkowski
15:00   Obiad i wyjazd
Scroll to Top